Nordisk Film & TV Fond 2022 - 2024

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Formålet med Nordisk Film & TV Fond er å fremme produksjon og distribusjon av nordiske audiovisuelle verk av høy kvalitet. Fondet kan delta i finansieringen av nordiske audiovisuelle verk av høy kvalitet, inkludert alle former for skjønnlitteratur (spillefilmer, TV-drama, TV-serier, animasjon osv.), Samt kreative dokumentarer som er egnet for kinovisning, TV-visning og / eller andre former for distribusjon på ulike plattformer, og som anses å ha et betydelig marked / publikumspotensial i Norden.

Senast uppdaterad:
2023-10-16 16:13