Culture and arts policy dialogues between Canada and the Nordics online (formandskabsprojekt)

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Det finländska ordförandeskapet har på vägnar av Nordiska Ministerrådet för Kultur tagit initiativ till en serie policy-dialoger mellan tjänstepersoner på de nordiska kulturministerierna och den kanadensiska motsvarigheten Canadian Heritage. Syftet är att utnyttja det momentum som Nordic Bridges ger till att skapa dialog, nätverk och kunskapsutbyte också på policynivå, och inte bara mellan konstnärer och kulturaktörer i Norden och Kanada. Det planeras tre online-dialoger, i september-december 2021, på temana: grön omställning inom kultur, upptäckbarhet och mångfald för kulturinnehåll på nätet samt samarbete och mobilitet inom kulturexport.

Senast uppdaterad:
2021-06-25 13:21