CE-gruppen initierer et arbejde om at reducere mikroplast udslip fra bildæk i linje med budgetkompromis relateret til NR Rek. 17/2018

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

I efteråret 2018 blev der gennemført forhandlinger mellem Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd om ministerrådets budgetforslag 2019. Igennem forhandlingerne blev man enige om fire punkter. Punkterne vil blive gennemført sådan som Nordisk Råd og Nor-disk Ministerråd blev enige om, og der vil blive udarbejdet en selvstændig redegørelse for opfølgningen gennem ministerrådets årsberetning for 2019. Ministerrådet anser rekommandationen for opfyldt

Senast uppdaterad:
2021-07-14 14:42