Debutantseminarer på Biskops Arnö 2021

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Debutantseminariet på Biskops Arnö ska skapa en mötesplats för skönlitterära debuterande författare från alla de nordiska länderna, Färöarna, Grönland, Åland samt Sápmi. Seminariet ska lyfta samtida litterära frågor, utvidga förståelsen för de olika nordiska språken och erbjuda de deltagande författarna att skapa nya nätverk samt få nya läsare. Utöver detta ska seminariet stimulera utvecklingen av nya nordiska författarskap samt bidra till förutsättningar för framtida kontakter, samarbeten, uppdrag eller arbetstillfällen för och mellan deltagande författare eller andra relevanta parter.

Senast uppdaterad:
2020-12-28 12:43