New benchmarking tools for social inclusion and active citizenship in the civil society sector (INCLUSION).

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Målet om social bæredygtighed er i høj grad baseret på kontakter og samarbejde mellem vores nordiske og russiske civilsamfund, hvor borgergrupper og foreninger ikke kun giver glæde, venskab og mening, men også skaber samfundsmæssige fordele og tilføjede fællesskabsværdier, som social inklusion og samhørighed, personlig empowerment og dannelse, aktivt medborgerskab og engageret fællesskabsånd. Men alligevel har vi brug for mere systematiske værktøjer og metoder, som foreningerne kan benytte til at vurdere deres aktiviteter og implementere en forbedret praksis. Det udfordrende, men også mulighedsrige mål vil være at afdække og udarbejde fælles og sammenlignelige kvalitetsstandarder for god NGO-praksis for såvel nordiske som russiske civilsamfundsforeninger, og herved kan vi også være med til at opbygge et stærkere fælles grundlag. for den menneskelige kontakt og udveksling af erfaringer og samarbejde mellem de nordiske og russiske civilsamfund.

Senast uppdaterad:
2022-02-17 16:53