Designing a immersive interactive vr experience skeleton conductor

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Projektet syftar till att skapa innovativa utbyten med forskning, samarbeten och teknisk utveckling mellan artister inom film och modern dans; företag inom VR-industrin (virtuell verklighet); forskare vid Aalborg Universitet och områden inom neurovetenskap och digitala/virtuella verkligheter. Målet är att utforska teknologiska lösningar kombinerat med kreativa verktyg för att slutligen möjliggöra skapandet av en omslutande upplevelse av interaktiv virtuell verklighet med särskilt fokus på förkroppsligande och fysisk interaktion med virtuella multisensoriska indata i realtid. Ytterligare mål är att optimera en existerande VR-arbetsstation så att det fungerar som utvecklingsredskap för de tvärvetenskapliga deltagarna i projektet, med särskilt fokus på de kroppsliga uttrycksformerna.

Senast uppdaterad:
2020-01-14 15:54