Nordisk konferanse om bærekraft og universell utforming

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Norge leder Nordisk ministerråd i 2022, og Bufdir ønsker å markere dette med en nordisk konferanse med bakgrunn i universell utforming og bærekraft i samarbeid med NVC. Konferansen skal nå et bredt nordisk publikum, og få satt universell utforming på agendaen innen områder der fokus på universell utforming og tilgjengelighet er fraværende. Vi vet at eldre og personer med nedsatt funksjonsevne er særlig sårbare grupper som står i fare for å falle utenfor denne utviklingen, samtidig som de også er blant gruppene som kan tjene mest dersom utviklingen skjer på en inkluderende måte. Vi ønsker i 2022 et særlig fokus på hvordan universell utforming bidrar til økt sosial bærekraft. Bufdir drifter og bidrar i flere nettverk om universell utforming, der vi samlet deltakere fra kommuner, fylker, stat, interesseorganisasjoner, næringsliv og akademia. Vi ønsker å bringe disse gruppene sammen til en dag med inspirerende lokale eksempler på universell utforming fra Norge, Norden og resten av verd

Senast uppdaterad:
2023-04-26 13:25