Svinesundskommitteen 2021 - 2024

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Svinesundskommittén (SK) är ett politiskt samarbete mellan norska och svenska kommuner, Viken fylkeskommune och Västra Götalandsregionen. Syftet är att skapa nya möjligheter för affärer, jobb och utveckling i området runt den södra norsk-svenska gränsen. Kommittén arbetar på uppdrag av medlemmarna och med syfte att bidra till Nordiska Ministerrådets vision om Norden som världens mest hållbara och integrerade region. Våra fokusområden är blå och grön tillväxt, turism och gränshinder/gränsmöjligheter. Inom dessa områden driver vi utvecklingsprojekt. SK är en ideell förening och syftar till att vara ett forum för nordiskt samarbete på lokal och regional nivå. SK är ett av tolv gränskommittéer som finansieras av Nordiska ministerrådets handlingsplan 2021-24. Enligt vårt uppdrag som gränskommitté ska vi vara den institutionella infrastrukturen för det regionala gränsöverskridande samarbetet. Vår finansiering kommer även från medlemsavgifter och Interreg-program.

Senast uppdaterad:
2023-08-21 15:17